เวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 มีการจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ป่าน่าน โดยมีการจัดเวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลียนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรรักษ์ป่าน่าน” โดยในวันงานมีการจัดกิจกรรมการแข้งขันโต้วาที การวาดภาพระบายสี และการแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก ในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ เรื่อง “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์น่าน” ณ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

การร่วมมือจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดน่าน
กิจกรรมโต้วาทีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หัวข้อ การอนุรักษ์ป่าที่ดีที่สุดคือการกันคนออกจากป่า ฝ่ายเสนอ คือ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร และฝ่ายค้าน คือโรงเรียนทุ่งช้าง
การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ป่าน่านบ้านเรา
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก

การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์น่าน
ผลการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
ระดับประถมศึกษา หัวข้อ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์น่าน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.น่าน เขต2
ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ ป่าไม้กับวิถีชีวิตคนเมืองน่าน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม.37
ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ระดับประถมศึกษา หัวข้อ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์น่าน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านยดอนศรีเสริม (กสิกร)
สพป.น่าน เขต1
ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ ป่าไม้กับวิถีชีวิตคนเมืองน่าน
รางวัลเกียรติบัตรระดับทองอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม.37
                งานนี้ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดงาน “รักษ์ป่าน่าน” จากห้องเรียนสู่ชุมชน เวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “รักษ์ป่าน่าน” ตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน มอบเกียรติบัตรและต้นเสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดน่านให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการ โดยมีทีมน่านการศึกษา ประกอบด้วย นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และนายมานิต ธนะวงศ์  ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *